eTOM rakendusega alustamine

lühike juhend eTOM äppi kasutusele võtmiseks